KRIYA

Monday, 30 April 2018

మనిషి దశావతారం

మాతృమూర్తి గర్భంలో ఈదుతూ ఎదిగే "మత్స్యం"
నీటి నుంచి నేల మీదకు ప్రాకే బాల్యం ఒక "కూర్మం"
వయసులోని జంతు ప్రవర్తన ఒక "వరాహం"
మృగం నుంచి మనిషిగా మారే దశ "నరసింహం"
మనిషిగా మారినా ఎదగాలని ఎగిరితే నాడు "వామనుడు'
ఎదిగినా క్రోధం తగదని తేలిస్తే వాడు "పరశురాముడు"
సత్యం, ధర్మ, శాంతి ప్రేమలతో తానే ఒక "శ్రీరాముడు"
విశ్వమంతా తానే అని విశ్వసిస్తే నాడు "శ్రీకృష్ణుడు"
ధ్యానియై , జ్ఞానియై జన్మ కారణమెరిగినవాడు ఒక "బలరాముడు"
కర్తవ్య మొనరించి జన్మసార్ధకతతో కాగలడు "కల్కి భగవానుడు"
తెలుసుకుంటే కర్మ యొక్క ప్రతి దశలోని అంతరం..
మలుచుకుంటే జన్మ ఒక్కటిలోనే మనిషి దశావతారం...

Tuesday, 24 April 2018

17.Mahasivaraatri:17.महाशिवरात्रि:17.మహాశివరాత్రి


17.Mahasivaraatri:
Uttarayan—maaghmaas—krishna paksh—chaturdashi/amaavaasya.
Ordinarily, every month one ivaratri comes.It is called Maasa Sivaratri. This Maha Sivaratri comes in Amavasya(New Moon), Uttaraayan, maagha maas, Krishnapaksh, after Chaturdasi.  As a matterof fact this MahaSivaratri comes at the junction of Krishna Paksha Chaturdasi and Amavasya. As such it is having a speciality.
In Uttarayan, the currents travel from South(Mooladhara) to North(Sahasraara). These currents are very prominent. Kriyayoga sadhak gets more and more happiness.
The meditating Kriya yoga sadhak who is in darkness i.e., KrishnaPaksha, shall do his sadhana more intense with dextroity. Then he shall be able to ehold his Third eye that exists in Kootastha, the place between eye brows.
This is called Maha Sivaratri. That is why this is Maha=Great, Siva=auspicious, Ratri=Night.  
 
17.महाशिवरात्रि:
उत्तरायण-माघमास-कृष्णपक्षचतुर्दशी/अमावास्या
साधारंरीती में हर एक मॉस एक शिवरात्रि आता है! इस को मास शिवरात्री कहते है!
इस महासिवरात्रि एक प्रत्येकता है! यह माघमास कृष्णपक्ष चतुर्दशी जानेका पश्चात अमावश्य तिथि में आता है!
छह मॉस उत्तरायण में साधक का कर्रेंट्स दक्षिणं व मूलाधार से उत्तरं व सहस्रार तक अधिकतर बहती है! इस का तात्पर्य ये है की मूलाधार-स्वाधिष्ठान-मणिपुर-अनाहता-विशुद्ध-आज्ञा नेगटिव- आज्ञा पाजिटिव-सहस्रार की वोर प्रवाहित करता है! यह साधक को अधिक उपयोगकारी और आनंदप्रदायी है! स्वल्प प्रयत्न से अधिक आध्यात्मिक फल मिलेगा! कृष्णपक्ष में अंधकार में रहा क्रियायोग साधक अपना चतुराई व युक्ती से इस का लाभ उठायेगा! अपना साधना तीव्रतर करेगा! तब वो मंगळप्रदायी तीसरानेत्र का दर्शन लभ्य करेगा!
महा= महत्वपूर्ण,  शिव= मंगळप्रदायी, रात्री= अंधकार
इसी को महाशिवरात्री कहते है!  
17.మహాశివరాత్రి:
సాధారణముగా ప్రతి మాసము లోను ఒక శివరాత్రి వస్తుంది. ఈ మహాశివరాత్రి ఉత్తరాయణములో మాఘ మాస కృష్ణపక్ష చతుర్దశి వెళ్ళిన అమావాస్య నాడు వస్తుంది. కృష్ణపక్ష చతుర్దశి మరియు అమావాస్య సంగమము (junction)తదుపరి వచ్చు ఈ మహాశివరాత్రికి ఒక ప్రత్యేకతయున్నది.
ఉత్తరాయణములో మూలాధారమునుండి సహస్రార చక్రమునకు పోవు విద్యుత్తులు అనగా   కర్రెంట్స్(currents) ఎక్కువగా ఉంటాయి. క్రియా సాధకుడుకి ఆనందము ఎక్కువగా ఉంటుంది.  కృష్ణపక్షము అనగా అంధకారపక్షములో ఉన్నసాధకుడు చతురముగా అనగా యుక్తిగా క్రియాయోగము తీవ్రతరము చేస్తాడు. అప్పుడు మంగళకరమయిన మూడవనేత్రమును దర్శిస్తాడు. దీనినే మహాశివరాత్రి అంటారు.
అందుకనే ఈ మహాశివరాత్రి అనేది మహా=గొప్ప, శివ= మంగళకరమయిన,  రాత్రి. 

Monday, 23 April 2018

16. Ratha saptami 16.रथसप्तामि 16.రథసప్తమి16. Ratha saptami:
Ratha saptami – uttaraayan—shishirarutu—Maaghamaas—Shuklapaksh
Ratha saptami  is celebrated in uttaraayan, shishirarutu, Maaghamaas,  and in Shuklapaksh Saptami
The following are the seven requirements of sadhaka for liberation:
1) Subhechha: Service oriented desire.
2) Anveshana: Knowledge of implementing a good desire.
3) Tanumanasi: Ossification of mind.
4) Satyapatti: To be able to see the light or Jyoti darsan or opening of third eye.
5) Asamsakti: Stae of physical consciousness merging with subtle consciousness.
6) Padaartha bhaavana: The consciousness of the meditator spreading all around beyond Physical and subtle consciousnesses.
7) Tureeya: Meditator illuminates with self effulgence.
This body is called Ratham. This body contains seven chakras. They are: Moolaadhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Visuddha, Agna, & Sahasraara.  
In Kriya yoga, one will be able to see Atmasurya in all these seven chakras. If you do vigorous kriyayoga sadhana for seven days in this Shukla paksha Magha varsh, UTTARAYAN, then the above requirements will be met.  That is called Ratha Saptami.
16. रथसप्तामि-उत्तरायण-शिशिर ऋतु-माघमास-शुक्लपक्ष-सप्तामितिथि  
रथसप्तामि त्यौहार उत्तरायण, शिशिर ऋतु, माघमास, शुक्लपक्ष, और सप्तामितिथि में बनाते है!   
निम्नलिखित चीजें साधक के लिये अत्यंत आवश्यक है!
1)सुभेच्छा---सेवाभाव,
2)अंवेषणअच्छे कार्य के लिए कार्यांवित ज्ञान,
3)तनुमानसि---मन को स्थिर करना,
4)सत्यापत्ति---ज्योति दर्शन  यानि तीसरी आँख खुल जाना, 5)आत्मशक्ति---भौतिक चेतन सूक्ष्मचेतन से लय होना,
6)पदार्थ भावना---साधक की चेतना चारों तरफ फैल जाना, और
7) तुरीय----साधक स्वयंप्रकाश होना!
इस शरीर को रथं कहते है! इस में सात चक्रों है! वे: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा नेगेटिव, आज्ञा पाजिटिव, और सहस्रार इति चक्रों! क्रियायोग साधक आत्मसूर्य को इन सात चक्रों में देखा सकेगा! क्रियायोग का माध्यम से कुण्डलिनी को जागृति करो! तद्वारा मोक्षप्राप्ति करो! साधक शुक्ल पक्ष माघमास उत्तरायण में अधिक समय क्रियायोग साधना को इस सात दिन तीव्रतर करने में सक्षम होने से सप्त ज्ञानदीपिकाओं को पारा कर सकने में सामर्थ्य होंगे! यह ही रथसप्तमी है!  
16. రథసప్తమిఉత్తరాయణంశిశిరఋతువుమాఘమాసముశుక్ల  పక్షము
ఉత్తరాయణం, శిశిరఋతువు, మాఘమాసము, శుక్ల  పక్షము, మరియు సప్తమి తిథి నాడు రథసప్తమి పండగ చేసికుంటారు.

16. రథసప్తమి:
జన్మరాహిత్యము పొందుటకు  క్రింద తెలిపిన సప్తజ్ఞానభూమికలు అవసరము:   
1))శుభేఛ్ఛసేవ చేయాలనే శ్రేయస్కరమైన కోరిక,
2))అన్వేషణశ్రేయస్కరమైన కోరికను ఎట్లు అమలు పరచ వలయును.
3))తనుమానసిమనసును సన్నగిల్ల చేయుట,  
4))సత్యాపత్తిసాధకుడు జ్యోతిని దర్శించుట,
5))అసంసక్తి స్థూల చైతన్యముసూక్ష్మ చైతన్యము నందు లయ మగుట,
6))పదార్థభావనస్థూలసూక్ష్మ చైతన్యములను విడనాడి తన తేజస్సును సర్వత్ర వ్యాపింప జేయుట
7) )తురీయముసాధకుడు స్వయముగా దేదీప్యమానముగా ప్రకాశించుట.
శరీరమును రథము అందురు. దీనిలో ఏడు చక్రములు ఉన్నవి. అవి: మూలాధారస్వాధిష్ఠానమణిపురఅనాహతవిశుద్ధఆజ్ఞామరియు సహస్రార. 
క్రియాయోగాములో ఆత్మసూర్యుడ్ని ఏడుచక్రములలోను సాధకుడు చూడకలుగుతాడు. క్రియాయోగము ద్వారా కుండలినిని జాగృతి పరచుము. జాగృతి పరచిన కుండలిని ద్వారా ఏడు చక్రములను జాగృతి పరచుము. తద్వారా మోక్షప్రాప్తి పొందుము. సాధకుడు శుక్ల పక్ష మాఘమాసము ఉత్తరాయణములో ఎక్కువ సమయముతీవ్రమయిన సాధనను ఏడు రోజులు చేయకలిగితే తెలిపిన సప్తజ్ఞానభూమికలను అధిగమించ కలుగుతాడు.ఇదియే రథసప్తమి.

15.Bhogi-Samkraanthi—Kanuma-Mukkanumaभोगी—मकर संक्रांति—कनुम—मुक्कनुम భోగి సంక్రాంతి కనుమ ముక్కనుమ15.Bhogi—Makara samkranti(Navami)—kanuma (Dashami)—Mukkanuma(Ekaadashi)—Uttaraauyanam—Hemanta Rutu—Pushymas—Shukla paksh
Bhogi-Samkraanthi—Kanuma-Mukkanuma  
These are the one(or many) of main festivals celebrated in Andhra Pradeh  in Uttaraauyanam, Hemanta Rutu, Pushymas, and in Shukla paksh.
One hamsa=one breath in + one breath out.
One breath-in and one breath-out together constitutes one HAMSA.
Ordinarily a healthy man will make 21,600 Hamsas in a day.  This amounts to 15 Hamsas per minute.

If a man does 15 Hamsas per minute he is called Bhogi.
If he does more than 15 Hamsas per minute he is called Rogi.
If he does less  than 15 Hamsas per minute he is called Yogi. 
Tortoise does less than 15 Hamsas per day. If no body kills it will live more than 1000Years.
Yogi increases his life span with the control of life force. So controlling life force, yogi will be healthy and will unite with Parabrahman.
Bhogi:
Burn your Karma with the aid of Kriya yoga Sadhana. Transform yourself from Bhogi to Yogi.  Indicative of this Fire is burnt. This is called Bhogi manta.  
Samkranthi:
Sun travels at the rate of one month in one Rashi. Likewise there are twelve samkramanams are there in one year. Amongst them two samkramanams are important. They are 1) Makara, and 2) Karkataka samkraanthi.
When Sun enters into Makara Rasi then it called Makara Samkraanti. This is the start of Summer Solstice or Uttaraayanam. After completion of six months Sun enters into Sun, it is called Karkataka samkranthi. Then Dakshinaayan starts.
In Uttarayan(northern solstice), the currents of meditating kriyayoga sadhak will flow from South to North. That means from Mooladhara-Swadhistana-Manipura-Anahata-Vishuddha-Agna negative-Agna Positive - Sahasrara.  This is very useful to sadhak as because ith little effort he acquires more Spiritual benefit.  
In Dakshinayan(Southern solstice), the currents of meditating kriyayoga sadhak will flow from North to South. That means from Sahasrara-Agna Positive -Agna negative-Vishuddha -Anahata-Manipura-Swadhistana -Mooladhara-.  As such sadhak is required to put effort  to reverse this attitude.
If kriyayoga sadhana is done then the samkranthi comes. That means you will flow towards North. To make this point known to everybody, Makar samkranthi is celebrated in a symbolic way.
Kanuma:  
The sadhak who does intensive kriyayoga sadhana does find ignorance in himself. To make this point known to everybody, Kanuma is celebrated in a symbolic way.
Mukkanuma:
Kotastha exists between the two eye brows. The sadhak who does intensive Kriyayoga sadhana shall behold the third eye in Kotastha. To make this point known to everybody, Mukkanuma is celebrated in a symbolic way.
15.भोगी(अष्टमि)—मकर संक्रांति (नवमि)—कनुम(दशमि)—मुक्कनुम(एकादशी)—उत्तरायण—हेमंत ऋतु—पुश्यमास—शुक्लपक्ष
भोगी त्यौहार अष्टमि तिथि में,  मकर संक्रांति त्यौहार नवमि तिथि में, कनुम त्यौहार दशमि तिथि में, मुक्कनुम त्यौहार एकादशी तिथि में,  उत्तरायण, हेमंत ऋतु, पुश्यमास, शुक्लपक्ष में बनाते है!
मनुष्य योगी, भोगी, और रोगी इति तीन प्रकार का है! साधारण मनुष्य दिन में 21600 हंस करते है! इस का अर्थ एक मिनट में 15 हंस व 4 सेकंड्स में एक हंस करते है!

एक मिनट में 15 हंस करने मनुष्य को भोगी करते है!
एक मिनट में 15 हंस से कम करने मनुष्य को योंगी करते है!
एक मिनट में 15 हंस से अधिक करने मनुष्य को भोगी करते है!

एक हंस = एक श्वास और एक निश्वास
कूटस्थस्थित आज्ञाचक्र धनध्रुव(+) है! मूलाधारचक्र ऋणध्रुव (-) है! इस् ऋणध्रुव (-) यानी मूलाधारचक्र से धनध्रुव(+) यानी आज्ञाचक्र तक, धनध्रुव(+) यानी आज्ञाचक्र से ऋणध्रुव (-) यानी मूलाधारचक्र तक् प्राणशक्ति को घुमाने से मेरुदंड शक्तिवंत अयस्कांत होता है!
 भोगी:
क्रियायोग साधना का माध्यसे अपना कर्मो को दग्ध करो, भोगी से योगी बनो, इस का प्रतीक जो ज्वाला जलाते है उसको भोगिमंट कहते है!
सूर्य एक एक राशि में एक एक मास् रहता है! वैसा बारह राशियों में भ्रमण करने को एक वर्ष लगता है!
सूर्य मकरराशि में प्रवेश करने से मकर संक्रांति होता है! इसी को उत्तरायण (Summer Solstice) कहते है!
सूर्य कर्काटक राशि में प्रवेश करने से कर्काटक संक्रांति होता है! इसी को दक्षिणायण (Winter Solstice) कहते है!
छह मॉस उत्तरायण में साधक का कर्रेंट्स दक्षिणं व मूलाधार से उत्तरं व सहस्रार तक अधिकतर बहती है! इस का तात्पर्य ये है की मूलाधार-स्वाधिष्ठान-मणिपुर-अनाहता-विशुद्ध-आज्ञा नेगटिव- आज्ञा पाजिटिव-सहस्रार की वोर प्रवाहित करता है! यह साधक को अधिक उपयोगकारी है! स्वल्प प्रयत्न से अधिक आध्यात्मिक फल मिलेगा!
छह मॉस दक्षिणायण में साधक का कर्रेंट्स उत्तरं व सहस्रार से दक्षिणं व मूलाधार तक अधिकतर बहती है! इस का तात्पर्य ये है की सहस्रार-आज्ञा पाजिटिव-आज्ञा नेगटिव-अनाहता-मणिपुर-स्वाधिष्ठान-मूलाधार की वोर प्रवाहित करता है! इसी हेतु तीव्र साधना का आवश्यक है!
क्रियायोग साधना करने से संक्रांति आयेगा! यानी उत्तर की ओर सफ़र करोगे! इस का अर्थ उत्तरायण मेंरहोगे! इस का प्रतीक मकर संक्रांति बनाते है!
कनुमा:
तीव्र क्रियायोग साधना करके साधक अपना अंदर का अज्ञान को जानने का प्रतीक में कनुमा त्यौहार बनाते है!
मुक्कनुमा:       
दोनों ब्रुमाध्य का प्रदेश को कूटस्थ कहते है! उस  कूटस्थ में तीव्र क्रियायोग करने पर तीसरा आँख दिखाईदेगा! इस का प्रतीक में मुक्कनुमा त्यौहार बनाते है!
15. భోగి(అష్టమి)మకరసంక్రాంతి(నవమి)కనుమ(దశమి)ముక్కనుమ (ఏకాదశి) ఉత్తరాయణంహేమంత ఋతువుపుష్యమాసముశుక్ల  పక్షము
భోగి సంక్రాంతి కనుమ ముక్కనుమ:
భోగి సంక్రాంతి కనుమ ముక్కనుమ.  వాటి గురించి క్రింది వివరణ పరిశీలించండి.
ఒక హంస = ఒక శ్వాస+ ఒక నిశ్వాస
మనిషి యొక్క దశలు యోగి భోగి మరియు రోగి అని మూడు రకములు. సాధారణ మనిషి అనగా ఆరోగ్యకరమయిన మనిషి రోజుకి  21600 హంసలు చేస్తాడు, అనగా ఒక మిషమునకు 15 హంసలు చేస్తాడు,  అనగా 4 సెకనులకు ఒక హంస చేస్తాడు.
ఒక నిమిషమునకు 15 హంసలు చేయు మనిషిని భోగి అంటారు.
ఒక నిమిషమునకు 15కంటే ఎక్కువ హంసలు చేయు మనిషిని రోగి అంటారు.
ఒక నిమిషమునకు 15కంటే తక్కువ హంసలు చేయు మనిషిని యోగి అంటారు.
భోగి:
క్రియాయోగసాధనతో నీ కర్మలను దగ్ధము చెయ్యి. భోగి నుండి యోగివి అవ్వు. ఇది తెలియచెప్పుటకు గుర్తుగా వేసేవే  భోగిమంటలు.  
సంక్రాంతి:        
సూర్యుడు ప్రతి మాసము ఒక్కొక్క రాశిలో ప్రయాణము చేస్తాడు. దానిని సంక్రమణము అంటారు. విధముగా సంవత్సరములో  12 సంక్రమణములు ఉంటాయి.  వాటిలో రెండు సంక్రమణములు అనగా  1)మకర మరియు  2)కర్కాటక సంక్రమణములు ముఖ్యమయినవి.
సూర్యుడు మకరరాశిలో ప్రవేశించుటను  మకరసంక్రమణము లేదా మకర సంక్రాంతి అంటారు. దీనితో ఉత్తరాయణము ప్రారంభమవుతుంది. ఆరునెలల తరువాత సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలో ప్రవేశించుటను కర్కాటక సంక్రమణము అంటారు. దీనితో దక్షిణాయణము ప్రారంభమవుతుంది.
ఉత్తరాయణము ఆరు నెలలు క్రియాయోగ సాధకుని కర్రెంట్స్ దక్షిణము అనగా మూలాధారచక్రము నుండి  ఉత్తరము అనగా సహస్రారచక్రము వరకు బాగా ఎక్కువగా ప్రవహిస్తాయి. అందువలన ఇది సాధకులకు చాలా ఉపయోగము. తక్కువ ప్రయత్నముతోనే సాధకుడుకు ఎక్కువ ఆధ్యాత్మికఫలితము  పొందుతాడు.
దక్షిణాయణము ఆరు నెలలు క్రియాయోగ సాధకుని కర్రెంట్స్ ఉత్తరము అనగా సహస్రారచక్రమునుండి  దక్షిణము అనగా మూలాధార చక్రము వరకు బాగా ఎక్కువగా ప్రవహిస్తాయి. అందువలన కర్రెంట్స్ మూలాధారచక్రము వయిపు దిగకుండుటకు చాలా చాలా తీవ్ర సాధన ఆరు నెలలు అవసరము.
క్రియాయోగ సాధన చేస్తే సంక్రాంతి వచ్చును. అనగా  ఉత్తరము వయిపు ప్రయాణము చేస్తావు అనగా ఉత్తరాయణములో ఉంటావు అని తెలియ చెప్పుటకు గుర్తుగా మకర సంక్రాంతి జరుపుకుంటారు.  
కనుమ:
తీవ్ర క్రియాయోగ సాధన చేసిన సాధకుడు తనలోని అజ్ఞానమును కనుటకు గుర్తుగా కనుమ జరుపుకుంటారు.      
ముక్కనుమ:
రెండు భ్రూమధ్యముల మధ్యనున్నది కూటస్థము. కూటస్థములో తీవ్ర క్రియాయోగ ధ్యానములో మూడవ కన్ను కనబడును. దానికి  గుర్తుగా ముక్కనుమ జరుపుకుంటారు.